Taktyka

Odpowiedź 3.

Wyrazy mające w sobie zbitkę TC to odmiany niektórych wyrazów, które w końcówce swojej formy podstawowej mają zbitkę TK - a więc wyrazów zakończonych na -TKA (np. KITKA - KITCE, SIATKA - SIATCE) i -TKI (np. WIOTKI - WIOTCY, MALUTKI - MALUTCY). Powrót.


↑↑↑ Skrable © 2010-2017: Koalar Valid HTML 4.01 Strict