Taktyka

Odpowiedź 1.

Aby zdobyć 31 punktów, wystarczyło przesunąć nieco niżej wyraz ZWALĘ. Warto kłaść litery drogie na premii Lx3. Powrót.

Białe pole.


↑↑↑ Skrable © 2010-2017: Koalar Valid HTML 4.01 Strict