Wykorzystanie premii

W tym poddziale zaprezentowano sposoby wykorzystywania premii literowych i słownych. Premie literowe to te, które powiększają wartość punktową kładzionych na nich liter, a premie słowne to te, które powiększają wartość punktową całych wyrazów.

Premie literowe

W scrabblach występują dwa rodzaje premii literowych: Lx2 (podwaja wartość litery) i Lx3 (potraja wartość litery). Warto wykorzystywać premie literowe, co widać na poniższych przykładach. Gracz po lewo za wykorzystanie liter O, D i A i ułożenie wyrazu SODA otrzymuje tylko 5 pkt. Gracz po prawo wykorzystuje te same litery, ale układa aż 3 wyrazy (ODA, OS i DA), w tym 2 wyrazy (ODA i DA) leżące na polu podwójnej premii literowej (Lx2). Za ten ruch gracz otrzymuje 13 pkt.

Białe pole.

Poniżej znajdują się bardziej szczegółowe informacje na temat wykorzystania premii literowych. Dla skrócenia komentarzy zamiast nazw opisowych (np. podwójna premia literowa) będziemy używać nazw takich, jak na obrazkach (np. Lx2).

Podwójna premia literowa (Lx2)
Białe
        pole.

Najprostszym wykorzystaniem premii literowej jest położenie litery na takim polu. Za poniższy ruch (BO) gracz otrzymuje 7 pkt.

Białe pole.

Oczywiście im wyżej punktowana jest litera kładziona na polu premii Lx2, tym więcej punktów za ruch można otrzymać. Jeśli zamiast BO położymy , otrzymamy 11, a nie 7 pkt.

Białe pole.

Istnieje też możliwość wykorzystania dwóch premii Lx2 naraz. Za wyraz BOŻA gracz otrzymuje 18 pkt.

Białe pole.

Jeszcze lepszym sposobem wykorzystania premii Lx2 jest takie położenie liter, aby powstały dwa wyrazy, w których będą litery leżące na takim polu. W poniższym przykładzie są to dwa takie same wyrazy BO, w których litera B leży na premii Lx2. Za pionowe BO gracz otrzymuje 7 pkt, tyle samo za poziome. Do tego dochodzi wyraz OS za 2 pkt i gracz zgarnia łącznie 16 pkt.

Białe pole.

Więcej punktów przyniesie położenie pionowo wyrazu BOK (11 pkt), w którym 2 litery (B i K) będą leżały na premiowanym polu. Do tego mamy 2 wyrazy, w których jedna litera leży na premii (BO i KA - 7 i 5 pkt) i znów wyraz OS (2 pkt). Razem gracz otrzymuje 25 pkt.

Białe pole.

Jednoczesne wykorzystanie premii Lx2 i premii słownych omówione zostało w akapicie Premie słowne.

Potrójna premia literowa (Lx3)
Białe
        pole.

Najprostszy sposób wykorzystania premii Lx3 to położenie na niej litery. W naszym przykładzie jest to wysoko punktowana litera F. Za powstały wyraz FU można otrzymać 18 pkt.

Białe pole.

Podobnie jak w przypadku premii Lx2 opłacalne jest ułożenie 2 wyrazów, w których będą litery leżące na polach Lx3. Niżej są to wyrazy FAN (17 pkt) i FU (18 pkt). Razem - 35 pkt.

Białe pole.

W sprzyjających okolicznościach możemy dodatkowo wykorzystać jeszcze jedną premią Lx3. Za wyrazy FANOM (24 pkt) i FU (18 pkt) gracz otrzymuje łącznie aż 42 pkt.

Białe pole.

Jednoczesne wykorzystanie premii Lx3 i premii słownych omówione zostało w akapicie Premie słowne.

Premie słowne

Premie słowne przynoszą zwykle o wiele więcej punktów niż premie literowe, w końcu przemnaża się cały wyraz bądź całe wyrazy, a nie pojedyncze litery. Ważne, aby podczas wykorzystywania premii słownych, nie zapominać o korzyściach przynoszonych przez premie literowe i łączyć ze sobą te bonusy. Dalej szczegółowe omówienie premii słownych.

Podwójna premia słowna (Sx2)
Białe
        pole.

Najprostszym sposobem wykorzystania pola Sx2 jest takie położenie wyrazu, aby znajdował się na tym polu. Za wyraz SZATA gracz dostaje 12 pkt.

Białe
        pole.

Warto oprócz pola Sx2 wykorzystywać jednocześnie inne premie, np. Lx2. W poniższym przykładzie wyraz SZATY przynosi graczowi 18 pkt.

Białe pole.

Przy odrobinie szczęście oprócz pola Sx2 możemy wykorzystać też jednocześnie aż dwie premie Lx2. Na obrazku niżej mamy przykład SZATYNA. Za wyraz ten gracz zgarnia 24 pkt.

Białe pole.

Bardzo dużo punków może przynieść połączenie premii Sx2 z premią Lx3. W poniższym przykładzie gracz zdobywa 22 pkt za wyraz SZATY i 15 pkt za wyraz FANTY, czyli razem aż 37 pkt.

Białe
        pole.

Niemało punktów można też zdobyć przez ułożenie 2 wyrazów leżących jednocześnie na premii Sx2. W poniższym przykładzie są to wyrazy NEONY i NA, za które gracz otrzymuje 16 pkt. Punktacja ruchu razem z punktami za wyrazy EN i OT wyniesie 21 pkt.

Białe
        pole.

Wysoko punktowane są ruchy, w których jednocześnie wykorzystywane są 2 premie Sx2. Za wyraz SKUBAŁA gracz dostaje aż 56 pkt.

Białe pole.
Potrójna premia słowna (Sx3)
Białe
        pole.

Poniżej najprostszy sposób wykorzystania premii Sx3 - położenie wyrazu w taki sposób, aby znajdował się na takim polu. YETI przynosi graczowi 18 pkt.

Białe
        pole.

O wiele lepiej jednocześnie wykorzystać premię Lx2. Wyraz TYCIE z poniższego obrazka wart jest 30 pkt.

Białe
        pole.

Najlepiej punktowanym ruchem w praktyce jest położenie wyrazu na dwóch premiach Sx3 jednocześnie (tzw. dziewięciokrotność, dziewiątka). W poniższym przykładzie przy okazji skorzystano z premii Lx2. Wyraz APETYCIE (razem z premią 50 pkt za skrabla) wzbogaca konto gracza aż o 186 pkt!

Białe
        pole.

↑↑↑ Skrable © 2010-2017: Koalar Valid HTML 4.01 Strict