Krzyżówki

Niżej krzyżówki do ściągnięcia, a dalej szczegółowe informacje na ich temat.

Krzyżówki mają na celu naukę czy też powtarzanie słówek, bo składają się wyłącznie z wyrazów dopuszczalnych w scrabblach. W założeniu żaden wyraz nie powinien pojawić się w krzyżówkach więcej niż 2 razy (różnie może to wyglądać przy krzyżówkach +). Pliki z krzyżówkami są zrobione tak, aby po ich wydrukowaniu krzyżówki można było w miarę zgrabnie rozwiązywać (wystarczy zgiąć kartkę A4 na pół). Jeśli ktoś ma ochotę zrobić jakieś scrabblowe zadania, proszę o kontakt.

Hasła (odgadywane wyrazy) w krzyżówkach to prawie zawsze rzeczowniki w formie podstawowej (np. ŻONA, FERIE), a nie odmiany (np. NOŻA, REFIE), czyli tak jak to jest w klasycznych krzyżówkach. Odmiany pojawiają się w krzyżówkach przedłużkowych.

Anagramy do rozwiązania w anagramkach to według możliwości inne rzeczowniki w formie podstawowej (np. RUTA -> RAUT), odmiany jakichś dopuszczalnych wyrazów (KĄCKI -> KĄCIK), litery w kolejności alfabetycznej (AIJOU -> OUIJA). Bardzo rzadko mogą się pojawić wyjątki od tej reguły.

W przypadku krzyżówek + wpisane litery nie należą do odgadywanych haseł (inaczej niż to jest np. w klasycznych jolkach). Odgadnięty wyraz (np. ARKA) nie będzie więc przechodził przez już wpisaną literę (np. przez R - ARKA). Litery już wpisane należy dodać do niektórych rozwiązanych haseł, przeanagramować i dopiero wpisać nowy wyraz w odpowiednie pola, np. statek Noego -> ARKA; ARKA + R -> KARAR.

Białe pole.

W krzyżówkach przedłużkowych trzeba wpisać przedłużkę, aby w odpowiedniej linii powstało hasło. Wyrazy zostały dobrane tak, aby miały tylko jedną przedłużkę.

Przy tworzeniu krzyżówek wspomagałem się OSPS-em oraz stronami sjp.pwn.pl, www.sjp.pl i www.krzyzowki.info.↑↑↑ Skrable © 2010-2017: Koalar Valid HTML 4.01 Strict