Wykorzystanie premii

W jaki sposób wykorzystywać premie, aby uzyskać jak najwięcej punktów? Odpowiedzi niżej :)

Premie literowe

Ogólnie mówiąc, należy wymyślać takie słowa, aby kolor płytek zgadzał się z barwą pól, na których są kładzione. Niebieska litera powinna jak najczęściej trafiać na pole niebieskie, żółta - na żółte itd. Poniżej przykład najprostszy, gracz po lewo otrzymuje za swój ruch 7 pkt (2 + 1 + 1 + 3), po prawo, dzięki położeniu niebieskiej płytki na niebieskim polu - 13 (2 + 1 + 1 + 3 x 3). To samo słowo, w zależności od sposobu ułożenia, może więc przynieść nam mniej (7) lub więcej (13) punktów.

premialiterowa.

Poniżej znajdują się bardziej szczegółowe informacje na temat wykorzystania premii literowych.

Pole niebieskie.
Białe
        pole.

Pole niebieskie wykorzystywane jest zwykle na początku gry. Już w pierwszym ruchu opłaca się położyć płytkę niebieską na polu o takim samym kolorze (3 x 3 pkt = 9 pkt). Kładziemy wyraz JAŹ (25 pkt).

Białe pole.

Teraz ruch przeciwnika, może on znacznie lepiej wykorzystać niebieskie pole, zdobywając premię literową za literę jot znajdującą się w dwóch wyrazach, np. AJ i DEJ. Za samą literę jot zdobędzie więc 18 punktów (3 x 3 + 3 x 3 = 18), a za ruch - 26.

Białe pole.

Posunięcie przeciwnika pozwala nam jednak zapunktować w taki sam sposób, jak on przed momentem. Mając do dyspozycji literę be, możemy za nią zdobyć 18 punktów. Tyle właśnie oczek otrzymujemy za samą literę niebieską, dokładając wyraz LUB. Za ruch dostajemy 34 punkty.

Białe pole.

Niezłym sposobem wykorzystania niebieskich pól jest też jednoczesne położenie dwóch niebieskich płytek na polach o tej samej barwie. W sytuacji przedstawionej niżej wyraz DBAŁY wzbogaca konto gracza o 23 punkty.

Białe
        pole.

Ważne jest, aby na początku gry nie kłaść wyrazu w taki sposób, aby rywal mógł zdobyć dużo punktów, wykorzystując niebieskie pole. Nie wolno kłaść słowa tak, aby przeciwnik mógł przedłużyć je niebieską płytką na niebieskim polu. W sytuacji przedstawionej niżej zdobywa 27 pkt.

Białe
        pole.

Jeszcze gorszym rozpoczęciem jest ułożenie słowa w taki sposób, że rywal zdobędzie aż 36 punktów za same dwie litery niebieskie (niebieskie pole jest bowiem wykorzystywane aż czterokrotnie). Łącznie za wszystkie wyrazy powstałe w przykładzie gracz otrzyma 42 punkty.

Białe
        pole.

Ostatnim wartym wspomnienia sposobem wykorzystania niebieskiego pola jest takie ułożenie słowa, że premia literowa połączona będzie z premią słowną 2X. W poniższym przykładzie za słowo JONAMI gracz otrzymuje 34 pkt.

Białe
        pole.
Pole czerwone.
Białe
        pole.

Pole czerwone może przynieść bardzo dużo punktów. Najprostsze jego wykorzystanie to położenie na nim czerwonej płytki. W przykładzie zdobywamy 16 pkt, za samą literę czerwoną - 15.

Białe
        pole.

Lepszym wykorzystaniem czerwonego pola jest ułożenie na nim czerwonej litery tak, aby premię zdobyć za dwa wyrazy. W przykładzie zdobywamy 33 pkt, z czego aż 30 za literę ef w wyrazach FE i FA.

Białe
        pole.

Czasem dzięki wykorzystaniu jeszcze jednego czerwonego pola można zdobyć blisko 50 punktów, w podanym niżej przykładzie - 47.

Białe
        pole.

Najwięcej punktów przynosi połączenie czerwona płytka + premia słowna 3X. W podanych niżej sytuacjach gracz zdobywa w obydwu przypadkach 93 punkty. Uwaga! Na planszy pierwszej leży słowo niedopuszczalne - JAZONU.

Białe
        pole.
Białe
        pole.
Pole zielone.
Białe
        pole.

Pole zielone w niektórych sytuacjach może przynieść sporo punktów. Najprostsze jego wykorzystanie to takie wyłożenie liter, aby powstały dwa wyrazy zawierające literę zieloną na takim polu. Takie zagranie stosowane jest często w końcówce, kiedy pozbywamy się ostatnich liter, mogąc przy okazji nieźle zapunktować. Również wtedy, gdy chcemy pozbyć się nadmiaru spółgłosek, możemy zagrać w podobny sposób. W poniższym przykładzie zdobywamy 18 punktów.

Białe
        pole.

Dobry ruch to jednoczesne wykorzystanie pola zielonego i premii słownej 2X. Można w ten sposób zdobyć zwykle ok. 30 punktów, w poniższym przypadku aż 43.

Białe
        pole.

Jeszcze lepszym sposobem zapunktowania jest połączenie pola zielonego z premią słowną 3X. Niżej ruch, po którym konto gracza wzbogaca się o 45 punktów.

Białe
        pole.

Najlepszy sposób wykorzystania pola zielonego to ułożenie wyrazu tak, aby przechodził przez dwie premie słowne (2X i 3X) i zawierał zieloną płytkę na polu o tej barwie. Poniżej posunięcie przynoszące graczowi 72 punkty (tyle, co skrabel).

Białe
        pole.
Pole żółte.
Białe
        pole.

Pole żółte przynosi najmniej punktów spośród premii literowych, jednak nie można o nim zapominać i go lekceważyć. Najprostszym i niezłym sposobem jego wykorzystania jest położenie żółtej litery tak, by była częścią dwóch powstających wyrazów. Zagranie stosowane często w końcówce partii. Na poniższym przykładzie widać ruch przynoszący 17 pkt.

Białe
        pole.

Inny dobry ruch związany z polem żółtym to wykorzystanie jego oraz pola podwójnej premii słownej jednocześnie. Poniżej gracz zdobywa 19 punktów.

Białe
        pole.

Ostatnim wartym zauważenia sposobem wykorzystania pola żółtego jest umieszczenie na nim żółtej litery połączone z położeniem wyrazu na dwóch premiach słownych 2X. Na przykładzie wyraz BEKSAMI przynosi układającemu 52 punkty.

Białe
        pole.
Premie słowne

Premie słowne przynoszą zwykle o wiele więcej punktów niż premie literowe, w końcu przemnaża się całe słowo/słowa, a nie pojedyncze litery. Ważne, aby podczas wykorzystywania premii słownych, nie zapominać o korzyściach przynoszonych przez premie literowe i łączyć ze sobą te bonusy, można to było zauważyć w niektórych wcześniejszych przykładach. Dalej szczegółowe omówienie premii słownych.

Premia 2X (podwójna premia słowna).
Białe pole.

Najprostsze wykorzystanie premii 2X to położenie wyrazu prostopadle do już leżącego, aby przechodził przez tę premię. Poniżej ruch przynoszący 22 pkt, przy okazji wykorzystane zostało pole żółte, na którym leży litera A.

Białe
        pole.

Kolejny sposób zapunktowania dzięki premii 2X to równoległe dołożenie liter, by powstały 2 słowa przechodzące przez tę premię. Na poniższym gifie gracz zdobywa 36 punktów. Gdyby ułożył wyraz FETY, uzyskałby o 12 pkt więcej.

Białe
        pole.

Trzeba pamiętać o tym, aby nie sprawić przeciwnikowi prezentu, którym niewątpliwie jest przedstawiona niżej wystawka. Gracz korzysta z błędu rywala i układa 2 wyrazy (UTOPIŁ/SIŁY) przechodzące przez premię 2X, za co otrzymuje 42 punkty.

Białe
        pole.
Premia 3X (potrójna premia słowna).
Białe pole.

Potrójna premia słowna to najlepszy bonus spośród pojedynczych premii. Poniżej prosty sposób wykorzystania premii 3X. Gracz układa wyraz BIGĄ, krzyżujący się z już leżącym wyrazem i otrzymuje 36 punktów.

Białe
        pole.

Niżej kolejny prosty sposób wykorzystania potrójnej premii słownej, przynoszący układającemu 31 punktów. Warto jednak zauważyć, że gdyby gracz dysponował literą em i położył wyraz DECHOM, wykorzystując literową premię zieloną, zgarnąłby aż 61 pkt!

Białe
        pole.

Powyższą sytuację możemy więc potraktować jako przykład jednoczesnego wykorzystania premii 3X i pola o kolorze zielonym (gdyby położono DECHOM). Poniżej połączenie premii 3X z czerwoną premią literową, przynoszące układającemu 60 pkt.

Białe
        pole.
Premia 4X (połączenie dwóch podwójnych premii słownych).
Białe pole.+ Białe pole.

Najprościej premię tę wykorzystać przy najbardziej oddalonych od środka planszy premiach 2X, wystarczy wtedy 5-literowy wyraz, bo skorzystać z bonusu. Oto przykład zagrania przez dwie premie 2X, wyraz PIŚMIE daje graczowi 48 punktów.

Białe
        pole.

Kolejny gif przedstawia zagranie pokazujące, że można przy odrobinie szczęścia wykorzystać też dwie bardziej oddalone od siebie premie 2X. Za słowo POLANEJ (także dzięki wykorzystaniu pola żółtego) grający otrzymuje 52 pkt.

Białe
        pole.
Premia 6X (połączenie potrójnej i podwójnej premii słownej).
Białe pole.+ Białe pole.

Spośród wszystkich premii najczęściej wykorzystywanych w grze ta przynosi najwięcej punktów. Przy sprzyjającym szczęściu można dzięki niej zdobyć blisko 100 punktów. Poniżej sytuacja, w której gracz zdobywa 54 punkty.

Białe
        pole.

Dzięki połączeniu premii 6X i premii zielonej konto gracza powiększa się aż o 102 punkty. Gdyby to był skrabel, otrzymałby ponad 150 pkt!

Białe
        pole.

↑↑↑ Literaki © 2006-2017: Koalar Valid HTML 4.01 Strict