Fajne

W tym dziale znajdują się ciekawostki związane z grą literaki.

W poddziale Słownik zamieszczone są słowa charakterystyczne dla żargonu osób grających w gry słowne.

W poddziale Obce znajdują się wyrazy obce (obecnie tylko angielskie), których możesz używać w grze, zaś w pozostałych poddziałach (Marki, Geografia, Osoby, Inne) znajdziesz nazwy własne, których można używać w grze, mimo że zasady tego zabraniają :), wyjaśnienie tego fenomenu niżej.

Wyjaśnienie

Wszystkie słowa podane w poddziałach Marki, Geografia, Osoby i Inne tak naprawdę nie są nazwami własnymi, w grze dopuszczalne są jedynie jako wyrazy pospolite, zaś podobieństwo do nazw własnych jest często jedynie przypadkowe. Napisanie tych słów wielką literą ma zwiększyć wrażenie jakoby były to nazwy własne. Np. Amazonka (wielka litera) to nazwa rzeki lub imię postaci mitycznej, ale amazonka (mała litera) to m.in. kobieta jeżdżąca konno i dlatego słowo to jest dopuszczalne w grze.

Występowanie w poddziałach jakiegoś słowa podobnego do jakiejś nazwy własnej nie oznacza zawsze, że w grze dopuszczalne są odmiany odpowiadające rodzajowi gramatycznemu tej nazwy własnej. Np. w spisie imion występuje słowo Tomek, w grze jednak nie ma wyrazu podstawowego (ten) tomek, który odmieniałby się: z tomkiem, o tomku itp. Jest za to słowo tomka (gatunek trawy) i to od niej pochodzi odmiana tomek (kilka tomek). Można więc układać w grze wyłącznie odmiany wyrazu tomka: tomką, tomkę, tomce itp.

Jeśli słowo jest oznaczone gwiazdką (np. Pewex*), to oznacza to, że w grach dopuszczalne są tylko niektóre odmiany takiego słowa, a samego słowa podstawowego nie da się ułożyć. Przykładowo słowa pewex 'sklep sieci Pewex' nie da się ułożyć, gdyż w zestawie liter brak X, można jednak ułożyć odmiany tego słowa, czyli: peweksem, peweksie, peweksowi, peweksu, peweksach, peweksami, peweksom, peweksów, peweksy. Po prostu w odmianie litera X przechodzi w litery KS.

Jeśli jakieś słowo/słowa oznaczone są kolorem czerwonym, to oznacza to, że nie są dopuszczalne w literakach.


↑↑↑ Literaki © 2006-2017: Koalar Valid HTML 4.01 Strict